13.12.2022 Бюлетень для голосування щодо обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 26 грудня 2022 року


pdf   pdf  pdf