Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

2024
pdf 17.06.2024
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІСТА-ЦЕНТР», які проведені дистанційно 11.06.2024 року
pdf 28.05.2024
Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 11 червня 2024 року
pdf 23.05.2024
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах ПРАТ "Іста-Центр"
pdf 23.05.2024
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 23.05.2024
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 11 червня 2024 року
pdf 10.04.2024
Повідомлення кредиторам
pdf 02.04.2024
Особлива інформація «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента»
pdf 02.04.2024
Особлива інформація «Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду»
pdf 02.04.2024
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр», які проведені дистанційно 27.03.2024 року
pdf 14.03.2024
Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 27 березня 2024 року
pdf 23.02.2024
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах ПРАТ "Іста-Центр"
pdf 23.02.2024
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 23.02.2024
Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 27 березня 2024 року
pdf 01.02.2024
Річна фінансова звітність за 2022 рік (форми 1-5). "Звіт незалежного аудитора за 2022 рік" та "Звіт про управління за 2022 рік"
 
2023
pdf 20.12.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 20.12.2023
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр», які проведені дистанційно 14.12.2023 року
pdf 04.12.2023
Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании, которое проводится дистанционно 14 декабря 2023 года
pdf 28.11.2023
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 28.11.2023
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 28.11.2023
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 14 грудня 2023 року;
pdf 20.10.2023
Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»
pdf 03.10.2023
Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 16 жовтня 2023 року
pdf 11.09.2023
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах ПРАТ "Іста-Центр"
pdf 11.09.2023
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ "Іста-Центр"
pdf 11.09.2023
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "Іста-Центр" 16 жовтня 2023 року
pdf 07.06.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 10.05.2023
Річна фінансова звітність за 2021 рік (форми 1-5). "Звіт незалежного аудитора за 2021 рік" та "Звіт про управління за 2021 рік"
pdf 25.04.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 25.04.2023
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
pdf 25.04.2023
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІСТА-ЦЕНТР», які проведені дистанційно 16.04.2023 року
pdf 06.04.2023
Бюлетень для голосування щодо обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року
pdf 06.04.2023
Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року
pdf 15.03.2023
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 15.03.2023
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 15.03.2023
Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 19 квітня 2023 року
pdf 03.02.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 01.02.2023
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік [1]
pdf 01.02.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 01.02.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 01.02.2023
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента, розміщеної на сайті 31.01.2023
pdf 31.01.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 06.01.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 05.01.2023
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр», які проведені дистанційно 26.12.2022 року
 
2022
pdf 13.12.2022
Бюлетень для голосування щодо обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 26 грудня 2022 року
pdf 13.12.2022
Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 26 грудня 2022 року
pdf 23.11.2022
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 23.11.2022
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"
pdf 23.11.2022
Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Іста-Центр" 26 грудня 2022 року
pdf 21.11.2022
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 15.06.2022
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 14.01.2022
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 14.01.2022
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента, розміщеної на сайті 13.01.2022
pdf 13.01.2022
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
2021
pdf 31.05.2021
Звіт незалежного аудитора
pdf 29.04.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
pdf 29.04.2021
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 14.04.2021
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 13.04.2021
Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій, що мають право на участь у загальних зборах
pdf 12.03.2021
Про проведення річних загальних зборів акціонерів
 
2020
pdf 23.12.2020
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 10.12.2020
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 08.12.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах
pdf 23.11.2020
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
pdf 06.11.2020
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
pdf 15.04.2020
Повідомлення про перенесення скликання і проведення річних загальних зборів акціонерів
pdf 10.03.2020
Про проведення річних загальних зборів акціонерів
 
2019
pdf 20.09.2019
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
pdf 24.04.2019
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 24.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
pdf 11.04.2019
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 26.03.2019
Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
pdf 06.03.2019
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акционерів
 
2018
pdf 05.07.2018
Повідомлення про скасування позачергових загальних зборів акционерів
pdf 15.06.2018
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акционерів
pdf 05.06.2018
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 24.04.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
pdf 17.04.2018
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 19.03.2018
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 02.03.2018
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акционерів
pdf 05.02.2018
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
2017
pdf 17.05.2017
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 19.04.2017
Повідомлення про інформацію
pdf 18.04.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
pdf 06.04.2017
Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів
pdf 16.03.2017
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акционерів
pdf 31.01.2017
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
pdf 26.01.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значніх правочинів
 pdf 26.01.2017
Повідомлення про інформацію
 
2016
 pdf 27.12.2016
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акционерів
 pdf 01.09.2016
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 pdf 30.08.2016
Про проведення позачергового загальних зборів акціонерів
 
2015
 pdf 10.04.2015
Про зміну складу наглядової ради і ревіз. комісії