23.02.2024 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Іста-Центр"


pdf   pdf