06.04.2023 Бюлетень для голосування щодо обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року


pdf  pdf   pdf